דייר מוגן

הרציונל הטמון בחוק הגנת הדייר הוא הגנה על דיירים כך שלא יאבדו את מקום מגוריהם או את בית העסק שלהם כל עוד הם עומדים בדרישות שנקבעו בחוק.

מטרתם של חוקי הגנת הדייר באה להבטיח לדיירים קורת גג בזמנים שהמחוקק ראה כזמני חרום ואולם, אם הדייר הפסיק לעשות שימוש במושכר לעסקו או למגוריו, אין זה צודק שימשיך להחזיק בו למרות נטישתו.

לקבלת סיוע משפטי או מידע נוסף: יעוץ משפטי

חוק הגנת הדייר צמח והתפתח בנסיבות מיוחדות:

"המטרה החקיקתית שברקע חוק הגנת הדייר מראשיתו, הייתה לתת הגנה לדיירים לבל ימצאו עצמם חסרי קורת גג או נעדרי יכולת לנהל ולקיים בית עסק בגלל דרישות שרירותיות של בעלי בתים.

היסוד התכליתי שבהנהגת החוק הוא כלכלי חברתי. אולם גם משהוענקה ההגנה של החוק לדיירים בתום תקופת השכירות, הייתה זו הגנה 'מותנית' – מותנית בכך שהדייר יקיים את התחייבויותיו על פי חוזה השכירות ולא יעשה דבר הנוגד את הכללים הבסיסיים שנקבעו בחוק שפרש עליו את הגנתו.

ראוי מטעמים אלה לפרש את הוראות החוק האמור על דרך הצמצום. … ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון הוסיפה נדבך לפרשנות של דיני הגנת הדייר. נקבע כי לאחר שהשתנו העתים, והמחסור בדירות אינו כה כבד כפי שהיה בעת חוק הגנת הדייר, ואותה מצוקת דיור איננה קיימת עוד – יש לצמצם על ידי פרשנות נאותה את הזכויות שהוקנו לדיירים למען בעל הבית אשר הנאתו מנכסיו המושכרים צומצמה בגלל חוק זה. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מחזק פרשנות כזו".

(ד' בר אופיר, סוגיות בדיני הגנת הדייר (הוצאת פרלשטיין גינוסר) עמ' 20-20א).

לקבלת סיוע משפטי או מידע נוסף: יעוץ משפטי

דייר מוגן- מהי עילת הנטישה?

עילת הנטישה מורכבת משני יסודות מצטברים: עזיבה ופיזית והעדר כוונה לחזור, כך שדייר העוזב מושכר בלא כוונה לחזור אליו רואים אותו כנוטש. הכוונה לחזור אף היא מורכבת משני יסודות מצטברים: רצון לחזור למושכר וסיכוי ממשי של האפשרות לחזור למושכר. הכוונה לחזור צריכה להתקיים בתודעתו של הדייר בעת שהוא עוזב את המושכר ואין די בכך שתתגבש במועד כלשהו לאחר העזיבה

העברת זכויות דייר מוגן למשפחתו

פרשנות המונח "קרוביו האחרים" שאינה כוללת בחובה אחיינית אין בה כדי לבטל את הוראות החוק ו/או לרוקנה מתוכן, שכן במסגרת המונח ניתן למנות קרובי משפחה לרבות אם, אב, אח, אחות ועוד שזיקתם אל התא המשפחתי קרובה יותר, זאת בפרט לאור העובדה שהמחוקק בחר שלא להגדיר את המונח "קרוביו האחרים" במסגרת החוק

דייר מוגן- פינוי וסילוק יד מכוח חוק הגנת הדייר

עילות לפינוי דייר מוגן ושיקולים של בית המשפט בבואו להחליט האם לפנות דייר. מהו סעד מן הצדק ומה הסמכות אשר הוא מקנה לבית המשפט?

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ע"י עורך דין

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?אהבתם את מה שראיתם?
מלאו את פרטיכם בטופס הבא ואנו נחזור אליכם בהקדם וניתן לכם תשובה על כל שאלה!

שלח