מהו רכוש משותף?

מהו רכוש משותף?

סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – החוק או חוק המקרקעין) מגדיר "רכוש משותף" כך:

" "רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

בהגדרה זו של המונח 'רכוש משותף' בחר המחוקק בטכניקה משולבת, שיורית, מחד, ומדגימה-מפרטת, מאידך, ושתיהן משלימות זו את זו. רכוש משותף הוא כל מה שאיננו דירה; ודוגמאות נתן המחוקק לחלקים העונים על הגדרה שיורית זו, כגון קרקע, גגות, קירות חיצוניים וגו'. והסיפא להגדרה חלה על אותם חלקים בבית המשותף שאינם בחינת 'דירה', כלומר אם מצאנו, כי החלק בו עסקינן איננו מהווה 'דירה', עדיין עלינו לבחון האם הוא מסוג החלקים בבית המשותף, "המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

מסקנה זו, לפיה הסיפא חלה על הרישא (משמע ההגדרה השיורית של רכוש משותף) מתבקשת, משום אופיו של הרכוש המשותף, רכוש המתאפיין ביעודו לשימוש של כל או מרבית בעלי הדירות,

להבדיל מבעל דירה אחד או בעלי דירות אחדים, והגדרה שיורית לבדה, המכניסה לגידרו של המושג 'רכוש משותף' כל דבר שאיננו דירה, עשויה לחטוא לכוונת המחוקק בהגדירו רכוש משותף ככזה שהשימוש בו מיועד לכל או למרבית הדיירים. מסקנה זו מתיישבת היטב עם הפירוש המילולי-תחבירי שיש ליתן למשפט ההגדרה של הרכוש המשותף, ומשהיא מתבקשת מתוך תכלית ההגדרה שבחוק – כי אז זהו הפירוש שיש ליתן למושג הנדון, משמע 'רכוש משותף'.

האם תקרה או רצפה או קיר מפריד הם רכוש משותף?

התקרה/רצפה הנדונה איננה בחינת חלק שנרשם כדירה, אולם היא איננה נמנית על החלקים, המיועדים לשמש את כל או מרבית הדיירים. היא עשויה, לכל היותר, לשמש את בעלי הדירות, שביניהן היא חוצצת. על כן לא ניתן לראותה בחינת 'רכוש משותף', כשם שלא ניתן לראות קיר החוצץ בין שתי דירות כ'רכוש משותף'.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ע"י עורך דין

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?אהבתם את מה שראיתם?
מלאו את פרטיכם בטופס הבא ואנו נחזור אליכם בהקדם וניתן לכם תשובה על כל שאלה!

שלח